^ Powrót na górę

 

 

Zgłoś pomysł do budżetu obywatelskiego

Rozmiar tekstu:

budzet obywatelski
Do końca czerwca można zgłaszać propozycje do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na 2018 rok. W Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się spotkanie informacyjne w tej sprawie.

Mechanizm BO SWŁ wyjaśnił Juliusz Góraj z Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: – Wszystko zaczyna się od pomysłu mieszkańców. Na jego poparcie należy zebrać podpisy minimum 50 osób akceptujących tę propozycję. Potem dokonujemy jej weryfikacji i jeśli pomysł przejdzie ją pozytywnie, zostanie poddany głosowaniu mieszkańców województwa. Tu ważna uwaga: każdy może głosować tylko raz na jedno przedsięwzięcie. Propozycje o największym poparciu zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w roku przyszłym.

W terminach wygląda to następująco:

– do 30 czerwca: zgłaszanie zadań,

– do 16 sierpnia: zakończenie weryfikacji formalnej i merytorycznej propozycji zadań,

– do 1 września: przekazanie Zarządowi Województwa Łódzkiego opinii kapituły ds. oceny propozycji zadań,

– 15 września: ogłoszenie ostatecznej listy dopuszczonych do głosowania zadań oraz listy zadań odrzuconych,

– do 15 września: działania związane z prowadzeniem akcji informacyjnej przez mieszkańców,

– od 1 października: głosowanie – do 22 października pisemne, do 31 października internetowe,

– do 30 listopada: ogłoszenie wyników głosowania.

Oczekiwane są w szczególności projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne i ekologiczne. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. i wyższa niż 300 tys. zł. Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać drogą elektroniczną lub pocztową, albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.

Warunkiem niezbędnym jest, by zgłoszone propozycje mieściły się w ramach kompetencji i zadań samorządu Województwa Łódzkiego.

Po szczegółowe informacje na temat BO SWŁ odsyłamy na stronę internetową bo.lodzkie.pl.

T.O.

1  2

4  5

6  7