^ Powrót na górę

 

 

Hodowca z Chwalęcic z nagrodą wojewody

Rozmiar tekstu:

nagroda
Hodowca bydła z Chwalęcic w gminie Goszczanów – Michał Żurawski – został laureatem XIV edycji Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego. Prowadzona przez niego hodowla zdobyła główną nagrodę w kategorii Gospodarstwo rolne.

Nagroda przyznawana jest od 2004 roku. Kiedyś uczestników oceniano w pięciu, a obecnie w czterech kategoriach: Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, Mikro- i małe przedsiębiorstwo, Gospodarstwo rolne oraz Innowacyjność.

Do tegorocznej edycji konkursu napłynęło ponad 60 zgłoszeń. – Zainteresowanie jest coraz większe, co tylko potwierdza trafność wprowadzenia w wiodących miastach województwa łódzkiego tej nagrody – skomentował wojewoda łódzki Zbigniew Rau, podkreślając rolę samorządów w tworzeniu klimatu do rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym: – Samorządy starają się jak mogą, by przyciągnąć do siebie przedsiębiorców. W mniejszych miastach taka praca wymaga większego wysiłku niż np. w Łodzi. Dlatego ta nagroda jest formą docenienia tych starań w mniejszych ośrodkach województwa.

Wnioski o przyznanie nagrody gospodarczej mogą zgłaszać bezpośrednio same przedsiębiorstwa, a pośrednio również jednostki samorządu terytorialnego, gospodarczego, ośrodków doradztwa rolniczego, uczelni, fundacji, stowarzyszeń i redakcji środków masowego przekazu. Zgłoszenia przechodzą następnie ocenę formalną, przeprowadzoną przez sekretariat nagrody, a potem merytoryczną, której dokonuje kapituła. Statuetki wręczane są laureatom podczas gali podsumowującej konkurs. W tym roku gospodarzem spotkania był Sieradz. Nagrody wojewoda łódzki wręczył laureatom osobiście w Teatrze Miejskim.

Zwycięzcy IV edycji Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego:

Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu: Ceramika Paradyż sp. z o.o. (Opoczno).

Mikro- i małe przedsiębiorstwo: Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze Ekobudowa sp. z o.o. (Bełchatów).

Gospodarstwo rolne: Hodowla bydła Michał Żurawski (Chwalęcice, gmina Goszczanów).

Innowacyjność: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej (Łódź).

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

18  19

20  21