^ Powrót na górę

 

 

Alicja Nyziak prezesem sieradzkiego Koła PZN

Rozmiar tekstu:

niewidomi
Zmiany we władzach Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu. Eugenia Wewersowicz zrezygnowała z funkcji prezesa. Zastąpiła ją dotychczasowa wiceprezes – Alicja Nyziak.

Rezygnacja Eugenii Wewersowicz oznaczała, że w Kole trzeba było przeprowadzić przedterminowe wybory. Ich efektem jest przesunięcie Alicji Nyziak na stanowisko prezesa oraz wybór Marka Kalety na wiceprezesa. Reszta składu zarządu nie zmieniła się: sekretarzem pozostała Elżbieta Wróbel-Raźna, a skarbnikiem Józef Laskowski.

Eugenia Wewersowicz kierowała sieradzkim oddziałem PZN od kwietnia 2015 roku. Rezygnacja z prezesowania nie oznacza, że zakończyła działalność w kole PZN, ponieważ była prezes wciąż pozostaje jego członkiem.

T.O.