^ Powrót na górę

 

 

Powiatowe ćwiczenia obronne na Jeziorsku

Rozmiar tekstu:

Jeziorsko
Na zbiorniku Jeziorsko zapaliła się łódź wycieczkowa pełna turystów. Na ratunek ruszyły jednostki ewakuacyjne OSP i służby cywilnej, które przetransportowały ludzi na brzeg i ugasiły płonący silnik. Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczeń zorganizowanych przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Sieradzu.

Ćwiczenia trwały dwa dni. – Ich tematem było funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz jednostek administracji samorządowej w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów obrony cywilnej, planu ewakuacji i planu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu – wyjaśnia starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Pierwszego dnia przećwiczono przygotowanie starostwa i gmin powiatu sieradzkiego do funkcjonowania w wyższych stanach gotowości obronnej oraz przeprowadzono akcję kurierską, polegającą na natychmiastowym uzupełnieniu sił zbrojnych.

Drugi dzień miał charakter praktyczny: akcja polegała na ewakuacji ludności przy wykorzystaniu sprzętu pływającego drużyn ratownictwa powodziowego i łodzi z powiatowego magazynu obrony cywilnej.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

27  28

30  31

32  33

34  35

36  37

38  39

40  41