^ Powrót na górę

 

 

Fundusze na wsparcie działalności gospodarczej

Rozmiar tekstu:

spotkanie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia na rozwój działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 10 lipca w godzinach 12:45 – 15:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sieradza – pl. Wojewódzki 1, pierwsze piętro.

Program spotkania:

– wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

– wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

– omówienie możliwości pozyskiwania środków na szkolenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

– źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Szczegóły na stronie internetowej rpo.lodzkie.pl.

T.O.