^ Powrót na górę

 

 

Wolne miejsca w ŚDS w Rożdżałach

Rozmiar tekstu:

sds
Powiat Sieradzki zwiększa liczbę miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżałach i w związku z tym zaprasza mieszkańców powiatu sieradzkiego do udziału w organizowanych w placówce zajęciach.

W odpowiedzi na zgłoszone przez mieszkańców powiatu potrzeby, samorząd wnioskował w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim o zwiększenie liczby miejsc w ŚDS z 30 na 35. Odpowiedź jest pozytywna, więc placówka otwiera się na nowych podopiecznych.

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, z którym współwystępują inne zaburzenia (zwłaszcza neurologiczne). Udział w zajęciach mogą również wziąć osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, wyłączając uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Ośrodek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport oraz atrakcyjne zajęcia terapeutyczne.

Zainteresowanych skorzystaniem z oferty ŚDS w Rożdżałach prosimy o kontakt z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, który pomoże w załatwieniu formalności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ŚDS (Rożdżały 7, gmina Warta) i pod numerem telefonu 43 829 60 10. Udziela ich także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu – kontakt pod numerem: 43 827 18 07.

T.O.

1

2