^ Powrót na górę

 

 

KPA po nowemu – szkolenia dla urzędników

Rozmiar tekstu:

kpa
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Sieradzu szkolą się z nowego Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dla urzędników samorządu powiatowego przygotowano cykl dwóch spotkań informacyjnych, prowadzonych przez Instytut Szkoleniowo-Doradczy z Łodzi.

Nowelizacja KPA weszła w życie 1 czerwca 2017 roku. Zmiany (w ramach pakietu „100 zmian dla firm – pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”) przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. To najobszerniejsza i najbardziej kompleksowa nowelizacja KPA od kilkudziesięciu lat.

– Nowelizując kodeks, ustawodawca postawił sobie trzy główne cele: usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych, stworzenie ram partnerskich relacji między obywatelem a administracją oraz zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszeń prawa – mówi prowadząca szkolenie Magdalena Kuszmider.

Według nowego KPA, możliwe jest m.in. zaskarżenie bezczynności organów lub przewlekłości postępowania w przejrzystej procedurze (za pomocą ponaglenia), złożenie skargi do sądu administracyjnego, zażądanie przez stronę wydania przez organ drugiej instancji decyzji rozstrzygającej sprawę (zamiast decyzji przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia) oraz zaskarżenie decyzji kasatoryjnych do sądu administracyjnego w nowej, ulepszonej procedurze.

T.O.

1  2

4  5