^ Powrót na górę

 

 

Granty dla sołectw. Umowy podpisane

Rozmiar tekstu:

granty
Samorządowcy pięciu gmin powiatu sieradzkiego podpisali w Starostwie Powiatowym umowy w sprawie dofinansowania inicjatyw lokalnych w ramach tegorocznych grantów sołeckich.

Granty sołeckie to pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych. Decyzją Sejmiku Województwa Łódzkiego, granty zostały przyznane 182 sołectwom, w tym 10 (z 6 gmin) z powiatu sieradzkiego.

Umowy w starostwie podpisali przedstawiciele pięciu samorządów, ponieważ jeden z nich (gmina i miasto Warta) zrobił to już wcześniej. I tak z gminy Błaszki podpisy na umowie złożyli: burmistrz Karol Rajewski i skarbnik Małgorzata Woźniakowska, z gminy Brzeźnio: wójt Dorota Kubiak, z gminy Klonowa: wójt Dariusz Perdek i skarbnik Barbara Sawicka, z gminy Sieradz: skarbnik Beata Woźniak, z gminy Złoczew: burmistrz Jadwiga Sobańska i skarbnik Danuta Pilarska. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego: marszałek województwa Witold Stępień i członek zarządu województwa Jolanta Zięba-Gzik.

Granty na 2017 roku zostały otrzymały sołectwa:

Równa w gminie Błaszki: remont świetlicy wiejskiej w budynku gminnym i festyn sołecki na terenie wokół świetlicy; całkowity koszt: 19 592 53 zł, w tym grant sołecki: 5 tys. zł.

Kliczków Wielki w gminie Brzeźnio: projekt „Tradycyjne potrawy regionalne kluczem do integracji mieszkańców Kliczkowa Wielkiego”; całkowity koszt: 8 tys. zł, w tym grant sołecki: 5 tys. zł.

Stefanów Barczewski Drugi w gminie Brzeźnio: projekt „Plac zabaw jako miejsce rekreacji i integracji mieszkańców”; całkowity koszt: 12 tys. zł, w tym grant sołecki: 5 tys. zł.

Owieczki w gminie Klonowa: warsztaty promujące tradycje kulinarne dla mieszkańców sołectwa; całkowity koszt: 8 tys. zł, w tym grant sołecki: 5 tys. zł.

Bogumiłów w gminie Sieradz: utwardzenie placu piknikowego (ułożenie kostki brukowej); całkowity koszt: 9 004 zł, w tym grant sołecki: 5 tys. zł.

Wiechucice w gminie Sieradz: projekt „Sportowo i zabawowo” (m.in. zakup piłek i siatek, malowanie bramek, koszenie boiska i terenu przy OSP oraz organizacja spotkania integracyjnego; całkowity koszt: 4 150 zł, w tym grant sołecki: 4 050 zł.

Borzęckie w gminie Złoczew: projekt „Święto Chleba w sołectwie Borzęckie”; całkowity koszt: 8 800 zł, w tym grant sołecki: 5 tys. zł.

Gronówek w gminie Złoczew: projekt „Lepiej w namiocie niż przy płocie” (zakup namiotu z logotypem, stołów i wyposażenia); całkowity koszt: 6 tys. zł, w tym grant sołecki: 5 tys. zł.

Glinno w gminie Warta: doposażenie remizy OSP (m.in. zakup krzeseł i kuchni gazowej); całkowity koszt: 10 100 zł, w tym grant sołecki: 5 tys. zł.

Zagajew w gminie Warta: budowa małego amfiteatru; całkowity koszt: 10 200 zł, w tym grant sołecki: 5 tys. zł.

T.O.

1  2

3  4

5  6