^ Powrót na górę

 

 

OSP w Gruszczycach zasłużona dla ziemi sieradzkiej

Rozmiar tekstu:

gruszczyce
Z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszczycach (gmina Błaszki), starosta sieradzki Mariusz Bądzior wręczył jednostce honorowe odznaczenie „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”, przyznane przez Radę Powiatu uchwałą z 27 kwietnia bieżącego roku.

Dekoracja odbyła się podczas uroczystości na placu przed remizą OSP w Gruszczycach, zorganizowanej przy okazji jej jubileuszu. Uchwałę o uhonorowaniu jednostki tytułem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” odczytał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Hankiewicz. Oprócz niego i starosty Mariusza Bądziora, władze samorządu powiatowego reprezentował sekretarz powiatu Piotr Świderski oraz trzech radnych z terenu gminy i miasta Błaszki: Łukasz Bitner, Lucjan Noweta i Dariusz Mikołajczyk. Z okazji 100-lecia jednostki zasłużonych druhów odznaczył poseł na Sejm RP Paweł Bejda, również strażak, członek zespołu poselskiego strażaków.

Uroczystości odbyły się w niedzielę 16 lipca, a rozpoczęła je msza święta w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, celebrowana przez proboszcza, ks. Przemysława Wierzbickiego. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na teren przed siedzibą OSP, gdzie zorganizowano pozostałą część obchodów – m.in. przemówienia gości, wręczenie odznaczeń i wpisy do księgi pamiątkowej.

Działalność jednostki OSP Gruszczyce rozpoczęła się w 1917 roku, a więc pod koniec I wojny światowej. Straż ogniowa była wówczas jedną z form podtrzymywania woli walki i narodowego ducha. Pierwszym komendantem został Leon Małecki. Na swoją pierwszą remizę strażacy z Gruszczyc czekali do 1934. Powstała ona z inicjatywy dziedzica wsi i starosty sieradzkiego Zdzisława Stefańskiego. W 1939 zajęli ją Niemcy.

Po wojnie strażacki ruch ochotniczy rozwijał się tak szybko, że przedwojenna siedziba OSP stała się zbyt mała. Dlatego w 1952 zaczęto się starać o budowę nowej. Pięć lat później jednostka zakupiła sztandar, poświęcony w lipcu przez miejscowego proboszcza, ks. Waleriana Rędzię. Kamień węgielny pod nową remizę wmurowano w 1961, by już dwa lata później oddać ją do użytku. Kolejne skrzydło dobudowano w 1978 r. w 1995 jednostka została wpisana do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Funkcję prezesa OSP Gruszczyce od 2006 r. pełni Edward Skrzypczyński.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  16

14  15

17  18

19  20

21  22

23  25

26  27

28  29

30  31