^ Powrót na górę

 

 

Święto Policji w KPP w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

policja
Sieradzcy policjanci obchodzili Święto Policji. Podczas uroczystości w auli wykładowej Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu (przy Komendzie Powiatowej Policji) awanse służbowe i nagrody otrzymało kilkudziesięciu funkcjonariuszy, w tym komendant jednostki.

Akt mianowania na podinspektora (z nadkomisarza) wręczył komendantowi Wojciechowi Kuśmierkowi młodszy inspektor Tomasz Olczyk, I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. – To dla mnie wielkie wyróżnienie, ale muszę powiedzieć, że jest ono efektem pracy wszystkich sieradzkich policjantów. A że pracują oni bardzo rzetelnie, to widać choćby po statystykach. Zwiększa się nam wykrywalność przestępstw, a ich liczba z roku na rok maleje. Powiat sieradzki jest regionem spokojnym i mieszkańcy mogą się tu czuć bezpiecznie – skomentował Wojciech Kuśmierek.

Z okazji święta, życzenia policjantom i pracownikom cywilnym policji składali samorządowcy (włodarze gmin, miast i radni), pracownicy pozostałych służb mundurowych oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek współpracujących. W imieniu sieradzkiego samorządu powiatowego w obchodach Święta policji wziął udział wicestarosta sieradzki Marek Kanicki: – Wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym KPP w Sieradzu składam serdeczne życzenia oraz podziękowania za rzetelną służbę i pomoc w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa naszego powiatu. Dziękuję za odpowiedzialne pełnienie obowiązków służbowych dla dobra nas wszystkich. Wasza praca w spełnianiu tak szczytnego obowiązku jest powodem do dumy i zadowolenia. Niech wysiłek związany z pełnieniem tej odpowiedzialnej i niebezpiecznej służby będzie źródłem wielu osiągnięć, satysfakcji i uznania – powiedział wicestarosta.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25