^ Powrót na górę

 

 

Konsultacje planów urządzenia lasów

Rozmiar tekstu:

lasy
W sierpniu w urzędach gmin w Burzeninie, Warcie i Złoczewie pracownicy sieradzkiego Starostwa Powiatowego udzielać będą informacji na temat sporządzonych i wyłożonych do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Plany zostały sporządzone na zlecenie starosty jako organu pełniącego nadzór nad gospodarką leśną, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 września 1991 o lasach.

Uproszczony plan urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa tworzy się dla danego obrębu ewidencyjnego raz na 10 lat. Jest on podstawowym dokumentem gospodarki leśnej, opracowanym dla określonego obiektu. Zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

W 2016 r. Powiat Sieradzki opracował tego typu plany dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, wchodzących w skład 224 obrębów ewidencyjnych na terenach 8 gmin – Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Wróblew i Miasto Sieradz. W 2017 zlecił ich opracowanie dla trzech pozostałych gmin.

Ustawa o lasach (art. 21 ust. 4) nakazuje wyłożyć projekty planów do publicznego wglądu na okres 60 dni, przy czym przez 30 dni od daty ich wyłożenia zainteresowani właściciele lasów mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia i wnioski. Dodatkowo Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu zorganizuje dyżury swoich pracowników. Urzędnicy udzielą szczegółowych informacji i wyjaśnią wątpliwości dotyczące zapisów zawartych w projektach planów.

Terminy dla poszczególnych gmin:

Urząd Gminy i Miasta Warta:

Termin wyłożenia planów: 24 lipca – 22 września 2017 r.

Dyżury pracowników starostwa: 10, 17, 24 i 31 sierpnia w godz. 9:00-15.30.

Urząd Miejski w Złoczewie:

Termin wyłożenia planów: 24 lipca – 25 września 2017 r.

Dyżury pracowników starostwa: 4, 7, 16 i 21 sierpnia w godz. 9:00-16:00.

Urząd Gminy Burzenin:

Termin wyłożenia planów: 7 sierpnia – 5 października 2017 r.

Dyżury pracowników starostwa: 18, 23 i 30 sierpnia w godz. 9:00-16:00.

T.O.