^ Powrót na górę

 

 

Festyn sołecki w Równej

Rozmiar tekstu:

rowna
Sołectwo Równa w gminie Błaszki zorganizowało dla swoich mieszkańców festyn sportowo-rekreacyjny, na którym rozegrano m.in. turnieje piłki siatkowej o puchar posła Pawła Bejdy oraz tenisa stołowego o puchar starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora.

Festyn został zorganizowany w ramach grantu sołeckiego, przyznanego przez samorząd Województwa Łódzkiego. Granty to pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów.

Takim projektem jest remont świetlicy wiejskiej w Równej oraz festyn sołecki na terenie obok niej. Cała inicjatywa kosztuje 19,5 tys. zł. Z tego 5 tys. pochodziło z grantu, a resztę dołożyła gmina.

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9

7  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  26