^ Powrót na górę

 

 

Migracja w gminach powiatu sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

gminy
Którym gminom przybyło, a którym ubyło mieszkańców w 2016 roku? Skąd dokąd się przenieśli? Mówi o tym najnowszy ranking Głównego Urzędu Statystycznego, pokazujący różnicę między napływem a odpływem ludności w gminach.

Zacznijmy od góry, czyli od poziomu województwa. W rankingu GUS Łódź znalazła się w grupie miast, które w 2016 r. odnotowały najwyższe ujemne saldo migracji. Ubyło jej 832 mieszkańców, co i tak jest lepszym wynikiem niż np. w Poznaniu, który w ubiegłym roku stracił 1967 osób. Odpływ mieszkańców odnotowały też: Bydgoszcz (–856), Katowice (–852) i Radom (–813).

Na przeciwległym biegunie znalazły się miasta, do których przyjechało najwięcej migrantów. Nikogo nie zdziwi najwyższa pozycja Warszawy, w której zamieszkało w 2016 r. 6571 osób napływowych. W gronie tym znalazły się również: Wrocław (+1603), Kraków (+1486), Gdańsk (+1244) i Rzeszów (+1125). Zestawienie GUS objęło 2478 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, w tym wszystkie 11 gmin powiatu sieradzkiego.

Nie trzeba być bardzo spostrzegawczym, by zauważyć w powiecie sieradzkim tendencję wzrostową jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne. Nowe domy rosną jak grzyby po deszczu. Dla niedowiarków mamy dane statystyczne z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Jak podaje jego naczelnik Marek Szymczak, w 2015 roku starostwo wydało 171 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych.

Rok później (a więc w okresie objętym najnowszym rankingiem GUS) tych pozwoleń było już 270. – Do tej liczby należy jeszcze doliczyć sześć budynków wielorodzinnych, w których w 2016 r. powstało 185 mieszkań – mówi Marek Szymczak.

Mimo rozwoju osiedli domów jednorodzinnych w okolicach ul. Reymonta i widocznego rozwoju budownictwa wielorodzinnego w Sieradzu, miasto to odnotowało w 2016 sporą stratę – ubyło mu 162 osoby. Dokąd wyjechały? Należy się domyślać, że do gmin Sieradz, Warta i Wróblew, gdzie mieszkańców przybyło o odpowiednio 37, 20 i 19. Wzrost odnotowała też gmina Brzeźnio, ale że był on niewielki (jedna osoba), można mówić co najwyżej o zachowaniu liczby ludności z roku 2015.

– Zauważamy coraz większe zainteresowanie działkami budowlanymi m.in. osób z aglomeracji łódzkiej. Pytają o tereny w okolicach Jeziorska i Rossoszycy i kilka domów już tam powstało. Magnesem jest zbiornik Jeziorsko oraz port jachtowy w Ostrowie Warckim. Jest też pewna grupa osób, które po latach pracy za granicą wracają w rodzinne strony i budują domy – komentuje burmistrz Gminy i Miasta Warta.

Pozostałe gminy powiatu w 2016 r. miały saldo ujemne: Goszczanów: –6, Brąszewice: –9, Burzenin: –15, Klonowa: –16, Złoczew: –30 i Błaszki: –75. Pełne zestawienie poniżej.

Sieradz gmina wiejska: +37

Warta gmina i miasto: +20

Wróblew gmina: +19

Brzeźnio gmina: +1

Goszczanów gmina: –6

Brąszewice gmina: –9

Burzenin gmina: –15

Klonowa gmina: –16

Złoczew gmina i miasto: –30

Błaszki gmina i miasto: –75

Sieradz miasto: –162

T.O.