^ Powrót na górę

 

 

OSP Tubądzin ma 100 lat

Rozmiar tekstu:

tubadzin
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tubądzinie (gm. Wróblew) obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia działalności. Z tej okazji Rada Powiatu Sieradzkiego przyznała jej tytuł honorowy „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej.

Pamiątkowe odznaczenie przypiął na sztandarze jednostki sekretarz Powiatu Piotr Świderski. Podczas jubileuszowej uroczystości na placu przy siedzibie OSP Tubądzin przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda odczytał treść uchwały o przyznaniu tytułu. Władze powiatowe reprezentował również członek Zarządu Powiatu i jednocześnie druh OSP w Tubądzinie – Michał Wzgarda. Tytuł został przyznany na posiedzeniu Rady Powiatu 2 czerwca 2017 roku.

Za datę utworzenia OSP Tubądzin przyjęto 22 maja 1917 r., w którym odbyło się zebranie organizacyjne. Wzięło w nim udział 45 mieszkańców Tubądzina, Orzeżyna i Inczewa. Pierwszym prezesem jednostki został Kazimierz Walewski, właściciel majątku Tubądzin, a pierwszy sprzęt zakupiono ze składek mieszkańców. Była to sikawka ręczna, beczka i kaski ochronne dla strażaków.

W latach 20. druhowie z Tubądzina mieli już remizę i bibliotekę, z której korzystali wszyscy mieszkańcy. Stopniowo uzupełniali też swoje wyposażenie bojowe i podnosili poziom wyszkolenia. Służyły temu ćwiczenia pokazowe i zawody. W czasie wojny Niemcy zdewastowali siedzibę jednostki, zniszczyli też sztandar. Prezes Edmund Hennig został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Nowy sztandar OSP Tubądzin został poświęcony 1 września 1946 r. W kolejnych latach druhowie przystąpili do odbudowy jednostki i zakupu sprzętu. W 1969 r. oddano do użytku remizę, którą w latach 70. rozbudowano.

Od 2016 r. jednostka ma nowego prezesa. Został nim druh Grzegorz Musiał – komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wróblewie i komendant ochrony przeciwpożarowej w gminie Wróblew.

T.O.

1  2

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  22