^ Powrót na górę

 

 

Przygotowania do remontu drogi w Woźnikach

Rozmiar tekstu:

pzd
Ruszyło postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu”. Wnioskodawcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu.

Wykaz działek objętych inwestycją:

Działki istniejącego pasa drogowego znajdujące się w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji (niepodlegające podziałowi):

- obręb geod. 29 w Sieradzu, dz. nr ewid. 128,

- obręb geod. 30 w Sieradzu, dz. nr ewid. 480/5 i 603,

- obręb geod. 28 Podłężyce – Rzechta, gm. Sieradz, dz. nr ewid. 112/2.

Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji w całości przechodzące pod pas drogowy:

- obręb geod. 30 w Sieradzu dz. nr ewid. 575.

Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału:

Stan przed podziałem: - obręb geod. 28 Podłężyce – Rzechta, gm. Sieradz dz. nr ewid. 217, 237.

Stan po podziale: - obręb geod. 28 Podłężyce – Rzechta, gm. Sieradz dz. nr ewid. 217/1 i 237/1,

- działki przeznaczone pod drogę powiatową,

- obręb geod. 28 Podłężyce – Rzechta, gm. Sieradz dz. nr ewid. 217/2 i 237/2,

- pozostała część nieruchomości.

Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

- obręb geod. 26 w Sieradzu, dz. nr ewid. 359/1, 356/3, 357/7, 357/9,

- obręb geod. 30 w Sieradzu, dz. nr ewid. 357, 518, 480/6,

- obręb geod. 28 Podłężyce – Rzechta, gm. Sieradz, dz. nr ewid. 112/1, 150, 5/1, 33, 217 (217/2), 99, 100/4, 111, 237 (237/2) i 101,

- obręb geod. 17 Piaski, gm. Zduńska Wola, dz. nr ewid. 767.

Działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

- obręb geod. 26 w Sieradzu, dz. nr ewid. 359/1, 356/3, 357/7 i 357/9,

- obręb geod. 30 w Sieradzu, dz. nr ewid. 357, 518 i 480/6,

- obręb geod. 28 Podłężyce – Rzechta, gm. Sieradz, dz. nr ewid. 112/1, 150, 5/1, 33, 217 (217/2), 99, 100/4, 111, 237 (237/2) i 101,

- obręb geod. 17 Piaski, gm. Zduńska Wola, dz. nr ewid. 767.

Wniosek złożony przez PZD znajduje się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3, pokój 414.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 13:00 .

T.O.