Pieniądze z rezerwy celowej czekają

Rozmiar tekstu:

powiat logo
Do 3 grudnia można składać wnioski o przyznanie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa. Na propozycje projektów czeka Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Środki pochodzą z rezerwy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przeznaczonej na realizację programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej” na 2015 rok. Pieniądze zostaną rozdysponowane na realizację konkretnych projektów, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu została określona na 100 tysięcy złotych. Urzędy wojewódzkie mogą rekomendować do siedmiu projektów.

Pełna treść programu „Razem bezpieczniej” znajduje się TUTAJ. Wnioski o dofinansowanie należy opracować według obowiązującego wzoru, dostępnego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Do pobrania). Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 3 grudnia 2014 roku.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Urząd Wojewódzki w Łodzi pod numerem telefonu 42 664 14 40.

T.O.