^ Powrót na górę

 

 

W powiecie ruszy centrum usług społecznych

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu pozyskało ponad 4 miliony złotych dofinansowania i niebawem, wraz z kilkoma podmiotami partnerskimi, rozpocznie realizację projektu pod nazwą „Centrum usług społecznych w powiecie sieradzkim”.

Ci partnerzy to Gmina Miasto Sieradz, Gmina Brzeźnio, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” i sieradzki oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Podmiotem prowadzącym projekt jest Powiat Sieradzki.

– „Centrum usług społecznych w powiecie sieradzkim” to szereg przedsięwzięć z zakresu pracy socjalnej i usług opiekuńczych, świadczonych na rzecz beneficjentów wyłonionych drogą naboru. Każda z instytucji partnerskich będzie je świadczyć w ramach swoich kompetencji i zasięgu terytorialnego. Tymi beneficjentami będą osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami – wyjaśnia Krystyna Marcińczak, dyrektor PCPR w Sieradzu.

W ramach projektu PCPR zorganizuje krótkoterminowy pobyt w placówce stacjonarnej, zapewniającej opiekę osobom niesamodzielnym (nie może to być jednak placówka prowadzona przez sieradzki samorząd powiatowy), ponadto zatrudni asystentów osób niepełnosprawnych oraz poprowadzi usługi szkoleniowe i transportowe. Wkładem Miasta Sieradz w projekt będą usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w domach oraz klub seniora. Gmina Brzeźnio deklaruje usługi opiekuńcze i pracę socjalną, podobnie PTSR Oddział Sieradz. Z kolei „Dary Losu” planują rozszerzenie działalności swojej specjalistycznej świetlicy środowiskowej.

Na realizację projektu sieradzki PCPR pozyskał 4 153 126,35 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne. Ogólny koszt realizacji „Centrum usług społecznych w powiecie sieradzkim” wyniesie 4 621 887,95 zł. Różnicę między kwotami stanowi wspólny wkład własny partnerów.

Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2017, a zakończy w lutym 2020 roku.

T.O.