^ Powrót na górę

 

 

XLIX sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

IMG 3792 1024x683
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbyła się wczoraj jedna z ostatnich sesji Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2010-2014.

Sekretarzem sesji wybrano Lucjana Nowetę. Komisję uchwał i wniosków stanowili radni: Krzysztof Żubrowski, Agnieszka Banasiak i Sławomir Bruś.

W punkcie dotyczącym wystąpień zaproszonych gości na mównicy wystąpiła Eleonora Pabich, przewodnicząca związku zawodowego „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. – Kolejny raz w ciągu kadencji, zwracamy się do Rady Powiatu z apelem o uwzględnienie w planach budżetowych podwyżek dla pracowników DPS-ów – mówiła Eleonora Pabich, przypominając wcześniejsze wystąpienia w ciągu kilku lat.

Na sesji pojawił się również wójt gminy Burzenin Jarosław Janiak, który w imieniu mieszkańców swojej gminy podziękował Zarządowi Powiatu i radnym za remont drogi powiatowej ze Szczawna do Kolonii Niechmirów w kierunku Szynkielowa.

W punkcie przeznaczonym na interpelacje głos zabrali radni: Józef Misiak i Katarzyna Paprota. Józef Misiak zgłosił potrzebę remontu drogi Brzeźnio-Krzaki-Kliczków Wielki-Kliczków Mały, zaś Katarzyna Paprota interpelowana o remont drogi w miejscowości Kamasze w gminie Złoczew.

Radni przyjęli informację starosty sieradzkiego o działalności Zarządu Powiatu Sieradzkiego w okresie od XLVII do XLIX sesji Rady Powiatu, informację na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych i radnych, a także informację o stanie zadań oświatowych Powiatu Sieradzkiego w roku szkolnym 2013/2014.

Przyjęli również pięć projektów uchwał: w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2014 rok, w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu na koszt właściciela, w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w sprawie zmiany uchwały z 21 marca w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w 2014 roku.

T.O.

IMG 3765 1024x683  IMG 3780 1024x683

IMG 3782 1024x683  IMG 3767 1024x683

IMG 3783 1024x683  IMG 3785 1024x683