^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie przyjaciół harcerstwa

Rozmiar tekstu:

harcerze
Sekretarz Powiatu Sieradzkiego Piotr Świderski po raz kolejny został wybrany przewodniczącym prezydium Rady Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Sieradz. Wyboru dokonali członkowie Rady na spotkaniu w sieradzkim Starostwie Powiatowym.

Wybór przewodniczącego i składu prezydium Rady odbywa się raz do roku. Przez 12 kolejnych miesięcy funkcję przewodniczącego pełnił będzie ponownie Piotr Świderski. W skład nowego prezydium wchodzą: Hanna Krawczyk, Wiesława Sujecka, Dorota Ryl i Arkadiusz Słupiński.

Rada Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Sieradz jest nieformalnym ciałem, do którego należą zarówno czynni harcerze, jak i byli członkowie hufca oraz pasjonaci wspierający działalność sieradzkich struktur harcerskich. – Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje i pomysły, które pomogą przyciągnąć do nas młodzież. W czasach smartfonów i internetu trudno przekonać młodego człowieka, by pojechał na obóz i biwakował w lesie, ale mamy przykłady pokazujące, że jest grupa młodzieży, która chce w ten sposób spędzać czas – mówi Przemysław Serweta, komendant hufca ZHP Sieradz. – Wypracowanie oferty, która przyciągnie młodzież do harcerstwa to najważniejszy cel Rady Przyjaciół Harcerstwa na najbliższy czas – dodaje Piotr Świderski.

Coroczne spotkania Rady służą również podsumowaniu działalności hufca. O najważniejszych wydarzeniach z udziałem harcerzy sieradzkiego hufca – zarówno tych, które już się odbyły, jak i tych planowanych – opowiedział Przemysław Serweta.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

12  13