^ Powrót na górę

 

 

Remonty w filii DPS w Rożdżałach

Rozmiar tekstu:

dps
Powiat Sieradzki pozyskał 150 tys. zł dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na remont w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu Filia w Rożdżałach.

Nazwa zadania, na które Powiat uzyskał dofinansowanie, brzmi: „Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i częściowej wymiany wyposażenia w celu utrzymania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu Filia w Rożdżałach”.

– W ramach tego zadania planujemy częściową wymianę popękanej i zniszczonej posadzki, renowację drzwi drewnianych, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymianę nieszczelnego i popękanego daszku w ogrodzie zimowym, renowację mebli pokojowych oraz częściową ich wymianę – wyjaśnia Aleksandra Gadomska, dyrektor DPS w Sieradzu i dodaje, że rozpoczęły się już procedury mające wyłonić wykonawcę robót.

W filii DPS w Rożdżałach całodobową opieką objętych jest 107 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Działa tu również oddział dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

T.O.