^ Powrót na górę

 

 

Ranking inwestycji. Awans Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

ranking
Powiat Sieradzki awansował w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 2014-2016. Większość gmin powiatu, w porównaniu z okresem 2013-2015, odnotowała spadki. Ranking sporządzili eksperci pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

Wstęp do zestawienia, zamieszczonego na stronie internetowej „Wspólnoty”, rozpoczyna się tytułem „Samorządowe inwestycje w coraz większym dołku”, co oznacza, że wyraźnie widoczna jest ogólna tendencja spadkowa jeśli chodzi o kwoty wydatków na samorządowe inwestycje. Potwierdzają to również dane dotyczące gmin i miast powiatu sieradzkiego.

Aż 7 na 11 gmin wchodzących w skład naszego powiatu znalazło się w rankingu niżej niż w okresie wcześniejszym, przy czym w kilku wypadkach były to spadki bardzo duże. I tak np. Gmina Goszczanów znalazła się o 400, a Klonowa o 387 miejsc niżej.

Są też awanse. Ich liderem jest Gmina Wróblew, która w zestawieniu za lata 2013-2015 znalazła się na pozycji 762, by w latach 2014-2016 wznieść się aż o 356 miejsc. Awansowały również gminy Sieradz i Złoczew oraz Miasto Sieradz. O 4 pozycje poprawił swój wynik także Powiat Sieradzki. W kategorii województw łódzkie zajęło to samo miejsce, co poprzednio. Szkoda tylko, że ostatnie.

Na jakiego rodzaju inwestycje samorządy przeznaczają najwięcej pieniędzy? Autorzy rankingu wyjaśniają: „W powiatach i województwach od dłuższego czasu dominują inwestycje transportowe – głównie odnoszące się do dróg, choć w przypadku inwestycji wojewódzkich prawie jedna piąta wydatków w tej kategorii to kolej. Systematycznie spada natomiast znaczenie inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia – najpoważniejszej kategorii inwestycji w pierwszych latach funkcjonowania samorządowych województw i powiatów”. Tabelę samorządów uzupełnia kwota średnich wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Do pobrania: Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów

T.O.

tabela1