^ Powrót na górę

 

 

Edukacja prawna w Sądzie Okręgowym

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu Elżbieta Zalewska-Statuch informuje, że w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz edukacji prawnej w okręgu sieradzkim, istnieje możliwość organizowania spotkań sędziego z członkami stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Spotkania miałyby charakter informacyjny i byłyby poświęcone roli sądów oraz prawom i obowiązkom obywatela w sądzie. Prezes Elżbieta Zalewska-Statuch podkreśla jednocześnie, że celem edukacji prawnej nie jest poradnictwo w konkretnych sprawach.

Informacje dotyczące edukacji prawnej i dane kontaktowe pracowników sądu, wyznaczonych do jej prowadzenia, zostaną zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych sądów okręgu sieradzkiego.

T.O.