^ Powrót na górę

 

 

Inauguracja roku akademickiego w AHE

Rozmiar tekstu:

ahe
Ponad 100 studentów wybrało w roku akademickim 2017/2018 Wydział Zamiejscowy w Sieradzu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łącznie w wydziale tym studiuje obecnie prawie 300 osób.

Dziekan wydziału – dr Jacek Cheda – wynik tegorocznej rekrutacji uważa za udany. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w auli sieradzkiej AHE poinformował, że od tego roku uczelnia będzie realizować praktyczny profil kształcenia. – Ma on zapewnić odpowiednie przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej. Wyposaży ich nie tylko w niezbędną wiedzę, ale przede wszystkim w umiejętności i kompetencje – powiedział dziekan.

Warto dodać, że od dwóch lat studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają możliwość studiowania on-line. – Nauka przy pomocy  platformy edukacyjnej  daje szansę zdobycia kwalifikacji bez konieczności uciążliwych dojazdów, odrywania się od obowiązków służbowych czy rodzinnych. Poza tym, dzięki stałej dostępności materiałów dydaktycznych, można uczyć się, kiedy i gdzie się chce – mówi Jacek Cheda.

Oprócz bezpieczeństwa narodowego studenci AHE w Sieradzu kształcą się jeszcze na kierunku pedagogika. Uczelnia prowadzi też studia podyplomowe – tu największym zainteresowaniem cieszą się kierunki pedagogiczne: przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika oraz integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Na rozpoczęciu roku nie mogło zabraknąć wykładu inauguracyjnego. Wygłosił go profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Piotr Niwiński. Jego wystąpienie poświęcone było współczesnym cywilizacjom.

T.O.

1  2

4  5

6  7