^ Powrót na górę

 

 

Budżet Obywatelski. Koniec głosowania

Rozmiar tekstu:

budzet obywatelski
Zakończył się termin głosowania papierowego na inwestycje proponowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. Kto nie zdążył zgłosować tradycyjnie, może to jeszcze – do końca października – zrobić elektronicznie.

Głosowanie metodą tradycyjną, czyli za pomocą kartki wrzucanej do urny, trwało od 2 października. Proces głosowania na terenie powiatu sieradzkiego koordynowało Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

Przypominamy, że wciąż jeszcze głosować można elektronicznie – za pośrednictwem strony bo.lodzkie.pl oraz drogą pocztową, poprzez wysłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-001 Łódź, z dopiskiem: „Budżet Obywatelski – głosowanie”. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 30 listopada.

Zasady głosowania są proste: jedna osoba może oddać tylko jeden głos; punkty można przyznać maksymalnie 3 zadaniom (na jednej karcie do głosowania) w ramach jednego subregionu: 3 punkty dla inwestycji najbardziej – zdaniem głosującego – potrzebnej, oraz kolejno 2 i 1 punkt dla zadań niższych w hierarchii ważności.

T.O.