^ Powrót na górę

 

 

Od KZN do pakietu Mieszkanie Plus

Rozmiar tekstu:

nieruchomosci
We wrześniu bieżącego roku rozpoczął działalność Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie bazą danych majątku Skarbu Państwa. KZN ma realizować obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września 2017 r. Zgodnie z jej uregulowaniami, ta nowa instytucja ma m.in. oferować mieszkania na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus, będącego elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego.

KZN będzie się zajmował przede wszystkim: gospodarowaniem przejętymi przez siebie nieruchomościami, tworzeniem warunków do zwiększania dostępności mieszkań, poprawą funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego, ułatwianiem powstawania lokali socjalnych (m.in. przez ich współfinansowanie) oraz wsparciem zwiększającym dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat KZN, zawartymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

T.O.