Sieradzkie Święto Niepodległości

Rozmiar tekstu:

listopad
Delegacja Powiatu Sieradzkiego – przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda i wicestarosta sieradzki Marek Kanicki – złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Był to jeden z elementów sieradzkich obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tradycyjnie obchody rozpoczęły się od mszy świętej w kolegiacie, odprawionej przez księdza infułata Mariana Bronikowskiego. Wzięły w niej udział m.in. poczty sztandarowe, samorządowcy i przedstawiciele organizacji społecznych z Sieradza i okolic.

Następnie uczestnicy nabożeństwa przeszli na plac przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się główna uroczystość. Po drodze zatrzymali się na ul. Kościuszki – tu pod obeliskiem „Poległym za Ojczyznę” wiązanki kwiatów złożyli: wicestarosta sieradzki Marek Kanicki i prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

Kulminacją obchodów było złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem marszałka. W ten sposób Narodowe Święto Niepodległości uczcili parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń oraz szkół. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wicestarosta Marek Kanicki. Ceremoniał wojskowy uroczystości zapewniła kompania honorowa 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, a oprawę muzyczną – Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Na zakończenie obchodów spod pomnika wystartowali uczestnicy VII Biegu Niepodległościowego. Od pierwszej edycji udział w nim biorą uczniowie sieradzkich szkół ponadgimnazjalnych. Bieg ten jest formą uczczenia pamięci bohaterów walk o niepodległość 1918 roku. Jego trasę wyznaczają pomniki i obeliski, upamiętniające ważne wydarzenia w historii miasta i kraju. Metą biegu był pomnik grunwaldzki obok Sieradzkiego Parku Etnograficznego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31

32  33

34  35

36  37

38  39

40  41