Szkolenie na temat Niebieskiej Karty

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zorganizuje w sieradzkim starostwie szkolenie na temat procedur Niebieskiej Karty, w nawiązaniu do nowelizacji Kodeksu karnego.

Szkolenie przeznaczone jest do pracowników służb społecznych, oświaty i służby zdrowia. Jego wiodącym tematem będzie obowiązek zawiadamiania organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby najbliższej w toku realizacji procedury Niebieskiej Karty, w świetle nowelizacji ustawy Kodeks karny z 11 marca 2016 i z 23 marca 2017 r.

Szkolącym będzie prokurator Adam Grochoła, specjalista ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się w środę 22 listopada 2017 r. w sali 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Adam Grochoła – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach. Od 2012 roku prowadzi szkolenia dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracuje m.in. z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Od września 2017 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

T.O.