^ Powrót na górę

 

 

Wyróżnienie dla dyrektora PCPR

Rozmiar tekstu:

pcpr
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Krystyna Marcińczak zajęła drugie miejsce w konkursie Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2017. Jego organizatorem jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Obok Pracownika Pomocy Społecznej wyłoniono również Pracownika Socjalnego oraz Pracownika Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego mijającego roku. Konkurs objęty był patronatem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia.

RCPS wyróżnił osoby, które wprowadzają w swojej pracy autorskie i innowacyjne rozwiązania, wspierają różne podmioty w realizacji zadań z pomocy społecznej, cieszą się zaufaniem i autorytetem wśród współpracowników, wykonują obowiązki z zaangażowaniem wykraczającym poza standardy ich pracy oraz udzielają pomocy zgodnie z zasadami szacunku i etyki.

Laureaci konkursu odebrali nagrody 16 listopada podczas gali zorganizowanej w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.

T.O.

dyplom