^ Powrót na górę

 

 

Na czym polega procedura „Niebieskiej Karty”?

Rozmiar tekstu:

pcpr
Pracownicy instytucji zobowiązanych do realizowania procedury „Niebieskiej Karty” uczestniczyli w szkoleniu na temat aktualnych przepisów prawa karnego, dotyczących obowiązku zawiadamiania organów ścigania. Zorganizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele szkół, jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Szkolenie prowadził prokurator Adam Grochoła, pracownik Prokuratury Rejonowej w Słubicach, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach.

Prowadzący omówił najnowsze przepisy z zakresu Kodeksu karnego, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Ustawy o ochronie danych osobowych. Główny nacisk położył na obowiązek zawiadamiania organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu użycia przemocy wobec osoby najbliższej, w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. – Jest to całokształt działań podejmowanych przez pomoc społeczną, komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przez policję, ochronę zdrowia i oświatę, mających na celu określenie, czy w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Jeśli tak, to obowiązkiem pracowników tych instytucji jest pomoc jej ofiarom – mówi Adam Grochoła.

Przypominamy, że wystąpienie przemocy domowej w każdej chwili można zgłosić policji, dzwoniąc na numer 112 lub 997. Wsparcia i porad udzieli również Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pod numerem 801 120 002.

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17