Stypendyści z sieradzkiego „Mechanika”

Rozmiar tekstu:

zsp1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu ma w roku szkolnym 2017/2018 dwóch stypendystów: Dawid Ciumek z klasy III technikum mechatronicznego otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów, a Dawid Gotkowicz, również trzecioklasista – przyszły technik elektryk – stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dostaje jeden uczeń z każdej szkoły – ten z najwyższą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym. W technikum sieradzkiego „Mechanika” jest to Dawid Ciumek z Żelisławia (gm. Błaszki). W roku 2016/2017 wypracował sobie średnią 5,41 i to zapewniło mu stypendium premiera. Będzie to 256 zł za każdy miesiąc roku szkolnego 2017/2018, przy czym stypendium wypłacane jest w dwóch ratach, osobno za każde półrocze.

Z kolei Dawid Gotkowicz, jako jedyny uczeń z Sieradza i jeden z 20 z województwa łódzkiego, nagrodzony został jednorazowym (1500 zł) stypendium ŁSPS, przyznawanym co roku uczniom wybitnie uzdolnionym. – Kapituła decydująca o przyznaniu stypendium oceniała nie tylko osiągnięcia w nauce, ale również działania pozaszkolne kandydata, jego udział w konkursach i olimpiadach – mówi Dawid Gotkowicz.

Jako miłośnik historii stypendysta ŁSPS dwukrotnie brał udział w konkursie „Historia i dzień dzisiejszy polskiego spadochroniarstwa”, organizowanym co roku pod koniec września przez sieradzki oddział Związku Polskich Spadochroniarzy. W tegorocznej edycji został nawet jego laureatem, zajmując wraz z kolegą z klasy Maciejem Domagalskim drugie miejsce. Ponadto w ubiegłym roku szkolnym Dawid był finalistą ogólnopolskiego etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Startował w bloku „B”, w którym sprawdzano wiedzę z zakresu ustawy Prawo własności przemysłowej oraz historii patentów i wynalazków.

T.O.

1  2