^ Powrót na górę

 

 

Ogólnopolskie święto diabetyków w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

diabetycy
Członkowie sieradzkiego oddziału rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków spotkali się na uroczystym zjeździe, zorganizowanym w sobotni wieczór w restauracji „Borowiecki” z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Wraz z PSD dzień walki z cukrzycą obchodzili zaproszeni na uroczystość goście, wśród których nie zbrakło przedstawicieli samorządu Powiatu Sieradzkiego. Za wspieranie działalności oddziału stowarzyszenia w Sieradzu, prezes Zarządu Głównego Anna Śliwińska uhonorowała starostę Mariusza Bądziora i przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Waludę medalami 35-lecia PSD. W spotkaniu uczestniczyła również kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Dorota Zakrzewska.

– Nasze stowarzyszenie na szczeblu centralnym istnieje od 1981 roku. Od początku niezmiennie najważniejszym jego celem jest edukacja chorych na cukrzycę i ich rodzin. Choroba ta różni się od innych między innymi tym, że osoba zmagająca się z jej skutkami musi w dużym stopniu sama zarządzać takimi czynnikami jak dawki leków, aktywność fizyczna czy dieta, i modyfikować je w zależności od potrzeb i możliwości – wyjaśnia Anna Śliwińska.

Edukacja jest również, a może przede wszystkim, potrzebna tym, którzy nie są świadomi choroby. – Wiedza na temat cukrzycy jest w naszym społeczeństwie niewielka. Mamy w Polsce od 500 tys. do miliona osób, które nie wiedzą, że są chore i jeżeli nie dotrzemy do nich na czas z informacją, większość dowie się o cukrzycy dopiero po udarze mózgu lub zawale serca. Dla wielu będzie za późno – mówi dalej prezes ZG PSD.

Liczba chorych na cukrzycę na całym świecie rośnie. Jak podaje Międzynarodowa Federacja Diabetyków, obecnie walczy z nią co jedenasty mieszkaniec naszej planety, a więc ok. 425 mln ludzi. Jest to 10 mln więcej niż w roku 2015. MFD szacuje, że w 2045 na cukrzycę będzie chorowało ok. 629 mln osób. Z powodu tak szybkiego wzrostu liczby zachorowań Światowa Organizacja Zdrowia uznała cukrzycę za pierwszą niezakaźną chorobę, która przybiera rozmiar epidemii. W Polsce cierpi na nią ok. 3 mln ludzi (źródło danych: oficjalna strona internetowa PSD – diabetyk.org.pl).

Zwalczanie cukrzycy zaczyna się więc od jej uświadomienia. – Ta choroba bierze się z nieprawidłowego odżywiania, nadmiernej masy ciała i braku aktywności fizycznej. Na te czynniki mamy wpływ, ale jest też i taki, z którym nic nie możemy zrobić: to obciążenie genetyczne – informuje Anna Śliwińska.

W uświadomieniu pomaga działalność PSD, również na szczeblu lokalnym. Na terenach dawnego województwa sieradzkiego chorych na cukrzycę skupia oddział rejonowy PSD w Sieradzu, kierowany przez prezesa Jana Kruszyńskiego. Diabetyków można spotkać na wszystkich większych imprezach w regionie. Badają poziom cukru, doradzają, zapraszają na szkolenia i spotkania integracyjne. Dwa lata temu oddział świętował jubileusz 30-lecia działalności.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27