^ Powrót na górę

 

 

Ogłoszenie Wydziału Komunikacji i Transportu

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu informuje, że ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym została przedłużona o rok. Zezwolenia te pozostaną ważne do 31 grudnia 2018 roku.

Ważność zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym została przedłużona na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Jej art. 34 ust. 3 brzmi:

„Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r.”.

T.O.