^ Powrót na górę

 

 

Kultura na Jeziorsku, chodnik w Romanowie

Rozmiar tekstu:

budzet obywatelski
Dwa zadania z powiatu sieradzkiego znalazły się wśród przedsięwzięć zgłoszonych do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Są to: projekt „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury” i budowa chodnika w Romanowie w gminie Błaszki.

Głosowanie na zadania w ramach BO WŁ trwało prawie cały październik 2017 i odbywało się na trzy sposoby: tradycyjnie, czyli poprzez wypełnienie karty i wrzucenie jej do urny, elektronicznie oraz drogą pocztową. Powiat sieradzki został zakwalifikowany do subregionu zachodniego, razem z poddębickim, zduńskowolskim, pabianickim, zduńskowolskim, pabianickim, łaskim, wieruszowskim, wieluńskim i pajęczańskim.

Największym zainteresowaniem w naszym powiecie cieszył się projekt „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury”. Zadanie to obejmuje zorganizowanie szeregu wydarzeń artystyczno-kulturalnych w gminach Warta, Sieradz i Pęczniew, położonych nad zbiornikiem Jeziorsko i rzeką Wartą. Uzyskało 10 363 głosy. Koszt jego realizacji to 297 200 zł.

Drugą inwestycją, która uzyskała poparcie mieszkańców powiatu sieradzkiego, jest budowa 150-metrowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 449 w Romanowie (gm. Błaszki) za 173 618 zł. Głosowało na nią 5 446 osób.

W ramach pierwszej edycji BO WŁ mieszkańcy województwa łódzkiego oddali łącznie 102 062 głosy, z czego do urn wrzucili 67 353 karty, 895 wysłali pocztą, a 33 814 głosów oddali elektronicznie. Wybrali do realizacji 32 zadania, z tego 4 w subregionie zachodnim i 2 w powiecie sieradzkim.

T.O.