^ Powrót na górę

 

 

Chodnik w Romanowie w ramach BO WŁ

Rozmiar tekstu:

budzet obywatelski
Podczas wizyty w Błaszkach, marszałek Witold Stępień przekazał włodarzom i mieszkańcom gminy certyfikat potwierdzający przyznanie dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Spotkanie z marszałkiem odbyło się w miejscowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Z marszałkiem spotkała się grupa gminnych i powiatowych samorządowców. Był wśród nich starosta sieradzki Mariusz Bądzior, sekretarz powiatu Piotr Świderski, byli też radni powiatowi z gminy Błaszki – Dariusz Mikołajczyk oraz Łukasz Bitner, który jesienią ubiegłego roku na jednej z sesji Rady Powiatu Sieradzkiego zachęcał do głosowania, reklamując inwestycję hasłem „Każda mądra głowa głosuje dla Romanowa”.

Tych mądrych głów w całym powiecie uzbierało się prawie 5,5 tysiąca, bo tyle osób głosowało na chodnik w Romanowie. – Mieszkańcy naszego powiatu po raz kolejny dali dowód zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności i pokazali, jak dużo można zrobić, działając wspólnie dla realizacji jednego celu. Rozpoczynając głosowanie kilka miesięcy temu, nie sądziłem, że jesteśmy tak dobrze zorganizowani – powiedział starosta Mariusz Bądzior.

Zaangażowanie różnych środowisk i szczebli samorządu w Budżet Obywatelski podkreślił również marszałek Witold Stępień: – Jak widać, to przedsięwzięcie świetnie spełniło nasze oczekiwania. Chcieliśmy zmobilizować lokalne społeczności do zgłaszania projektów i problemów, które dzięki tym projektom można rozwiązać. Bardzo się cieszę, że w tym gronie możemy sobie wspólnie podziękować, że ziarno posiane tym budżetem dało taki plon.

Idea budżetu obywatelskiego opiera się na mobilizacji mieszkańców. Wszystko zaczyna się od oddolnego pomysłu. Na jego poparcie należy zebrać podpisy minimum 50 osób akceptujących propozycję. Jest ona następnie weryfikowana przez Urząd Marszałkowski i jeżeli przejdzie ten etap pozytywnie, zostaje poddana głosowaniu mieszkańców. Na dofinansowanie mogą liczyć propozycje o największym poparciu.

– Dzięki temu budżetowi mieszkańcy współuczestniczą w zarządzaniu miejscem, w którym żyją, mogą proponować konkretne i ciekawe rozwiązania, kreując tym samym jego przyszłość – mówił Sebastian Bożek, inicjator budowy chodnika w Romanowie. Koszt inwestycji to prawie 174 tys. zł.

Głosowanie na zadania w ramach BO WŁ trwało prawie cały październik 2017 i odbywało się na trzy sposoby: tradycyjnie, czyli poprzez wypełnienie karty i wrzucenie jej do urny, elektronicznie oraz drogą pocztową. Powiat sieradzki został zakwalifikowany do subregionu zachodniego, razem z poddębickim, zduńskowolskim, pabianickim, łaskim, wieruszowskim, wieluńskim i pajęczańskim. Przebieg głosowania na terenie powiatu sieradzkiego koordynowało Starostwo Powiatowe.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

11  12

9  13

14  15

16  17