^ Powrót na górę

 

 

Zmiany w ewidencji gruntów w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

geodezja
Powiat Sieradzki przeprowadził modernizację ewidencji gruntów na terenach zainwestowanych miasta Sieradz. Została ona przeprowadzona z inicjatywy samorządu miejskiego, który dofinansował przedsięwzięcie kwotą ponad 350 tys. zł.

Modernizacja miała na celu uporządkowanie spraw związanych z zapisem sposobu użytkowania działek w ewidencji gruntów i budynków. W wielu wypadkach wpłynęło to na aktualizację i ujednolicenie podatków.

– Chciałbym podziękować kolegom samorządowcom Miasta Sieradz za wsparcie finansowe, bez którego ta modernizacja nie byłaby możliwa. Dzięki temu stan ewidencji został dostosowany do zgodności z przepisami rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków – mówi starosta sieradzki.

Prace trwały od marca do końca października 2017 r. i kosztowały łącznie 471 083 85 zł. Miasto dofinansowało aktualizację kwotą 358 023 73 zł, Powiat przeznaczył na nią 113 060 12 zł. Wykonała ją firma Geomap z Zielonej Góry, wyłoniona w drodze przetargu.

T.O.