^ Powrót na górę

 

 

Bractwo Kurkowe działa od dekady

Rozmiar tekstu:

bractwo kurkowe
Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe ma 10 lat. W sobotni wieczór bracia kurkowi świętowali swój jubileusz w restauracji „Pałac” w Sieradzu. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele sieradzkiego samorządu powiatowego – starosta Mariusz Bądzior i przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda.

Historia Bractwa Kurkowego w Sieradzu sięga XIII wieku. Zawiązało się ono prawdopodobnie po 1250 r., gdy miasto otrzymało lokację na prawie niemieckim. Potwierdzić tego jednak nie można, bo dokument lokacyjny zaginął podczas najazdu krzyżackiego w 1331 r. O istnieniu bractwa w Sieradzu mówią za to zapisy późniejsze, z przełomu XV i XVI w.

W 2006 r. dyrektor Muzeum Okręgowego Jerzy Kowalski oraz ówczesny dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Jan Sobotka (który był wówczas członkiem Bractwa Kurkowego w Łodzi), postanowili reaktywować bractwo w Sieradzu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 27 października tegoż roku. Grupa założycielska liczyła 17 osób. Statut wzorowano na statucie bractwa łódzkiego. Funkcję starszego bractwa powierzono Jerzemu Kowalskiemu, który pełni ją do dziś.

Braci kurkowych nie sposób nie zauważyć. Rzucają się w oczy kolorowymi strojami, widocznymi zwłaszcza podczas uroczystości państwowych. – Sieradzkiemu Bractwu Kurkowemu należą się ogromne podziękowania za kultywowanie dawnych tradycji, związanych ze strojem, ale też specyficznym ceremoniałem, nawiązującym do wojskowego. Każde spotkanie z braćmi to żywa lekcja historii – mówił starosta sieradzki Mariusz Bądzior, podsumowując 10 lat współpracy bractwa z Zarządem Powiatu Sieradzkiego.

Jubileusz był świetną okazją do podziękowań za te lekcje. Sieradzcy bracia przyjęli je od zaprzyjaźnionych bractw z całego kraju, a także od samorządowców i przyjaciół z regionu.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  26

28  29

30  31