^ Powrót na górę

 

 

Zmiany w przepisach dotyczących stowarzyszeń

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Informujemy, że stowarzyszenia zwykłe, które rozpoczęły działalność przed 20 maja 2016 r. (a więc przed wejściem w życie nowych przepisów), muszą zostać wpisane do nowej ewidencji. Mają na to czas do 20 maja 2018 r.

Jeżeli stowarzyszenia nie dokonają takiego wpisu w wyznaczonym terminie, zostaną rozwiązane z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (DzU 2017 poz. 210).

Rejestracją stowarzyszeń zwykłych zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sieradzu. Można jej dokonać w Referacie Spraw Obywatelskich Wydziału Organizacyjnego – na 4. piętrze, w pokoju nr 405.

T.O.