^ Powrót na górę

 

 

Konkurs na zadania pożytku publicznego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Zarząd Powiatu Sieradzkiego powołał komisję konkursową, która rozstrzygnie otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.

Uchwalając roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Powiatu Sieradzkiego upoważniła Zarząd do powołania komisji konkursowej i wybrania przedstawicieli organizacji oraz innych podmiotów, spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

Uchwałą nr 477/2018 z 9 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową w składzie:

– Piotr Świderski, sekretarz Powiatu Sieradzkiego (przewodniczący komisji),

– Elżbieta Cieślak, kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

– Katarzyna Grochowicka, inspektor w Referacie Spraw Społecznych starostwa,

– Marcin Michalak, inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich starostwa.

Termin składania ofert w konkursie minął 5 stycznia 2018 r.

T.O.