^ Powrót na górę

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu. Zmiany w CUW

Rozmiar tekstu:

zarzad
Zarząd Powiatu Sieradzkiego zaproponował zmiany w statucie Centrum Usług Wspólnych w Warcie, polegające m.in. na rozszerzeniu jego działalności o 7 kolejnych jednostek.

CUW został utworzony uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego i działa od 1 stycznia 2018 r. Powstał w miejsce zlikwidowanego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Warcie. Równocześnie z powołaniem Centrum, radni przyjęli statut nowej jednostki, która zajmuje się obsługą finansowo-księgową placówek.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, CUW obsługuje 7 jednostek: szkoły, poradnie i placówki opiekuńczo-wychowawcze w Warcie, Rafałówce, Tomisławicach i Sieradzu. Zarząd zaproponował rozszerzenie tej listy o 7 kolejnych jednostek sieradzkich i włączenie w nią również zespołów szkół w Błaszkach i Złoczewie. Druga z propozycji dotyczy utworzenia siedziby CUW w Sieradzu i jego filii w Warcie.

Po tych zmianach wykaz placówek objętych wspólnymi usługami finansowymi wygląda następująco:

– Zespół Szkół Specjalnych w Warcie,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie,

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie,

– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce,

– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach,

– Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu,

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu,

– I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu,

– II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu.

Do propozycji Zarządu na najbliższym posiedzeniu odniesie się Rada Powiatu. Nad uchwałą w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Warcie radni pochylą się w piątek 26 stycznia.

T.O.

1  2