^ Powrót na górę

 

 

Konferencja „Drogi do samodzielności”

Rozmiar tekstu:

IMG 3861 1024x683
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zorganizowało konferencję „Droga do samodzielności”, podsumowującą projekt o tej samej nazwie.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2008 roku. Jego celem jest rozwój aktywnej integracji wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu sieradzkiego.

Znacząca część konferencji poświęcona była motywacji uczestników projektu. Cel ten realizowały dwa wystąpienia: Angeliki Chrapkiewicz, na temat aktywnego i twórczego życia w warunkach niepełnosprawności („Żyj z całych sił, czyli jak mimo niepełnosprawności prowadzić aktywne i twórcze życie?”), oraz Małgorzaty Wach, poświęcone komunikacji i motywacji („Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”).

Konferencja była również okazją do podziękowań PCPR za współpracę z sieradzkimi instytucjami zajmującymi się pomocą niepełnosprawnym. Dyplomy uznania „za dotychczasową współpracę oraz profesjonalne i aktywne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością” z rąk starosty sieradzkiego Dariusz Olejnika otrzymali: Irena Bednarek z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Jan Kruszyński z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Piotr Andrzejak, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu, Janina Romek z Sieradzkiego Klubu Amazonka, Marek Świerczyński z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Edward Szydzisz z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zbigniew Flanek ze Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem”, Maria Wika ze Stowarzyszenia „Dary Losu”, Monika Cybertowicz ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Arkadiusz Rutkowski z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Ab Ovo”.

Spotkanie zakończył występ artystyczny zduńskowolskiego zespołu muzycznego „Drużyna Wawrzyna”.

T.O.

IMG 3802 1024x683  IMG 3805 1024x683

IMG 3809 1024x683  IMG 3811 1024x683

IMG 3813 1024x683  IMG 3817 1024x683

IMG 3827 1024x683  IMG 3831 1024x683

IMG 3834 1024x683  IMG 3838 1024x683

IMG 3843 1024x683  IMG 3845 1024x683

IMG 3847 1024x683  IMG 3849 1024x683

IMG 3850 1024x683  IMG 3852 1024x683

IMG 3857 1024x683  IMG 3858 1024x683

IMG 5695 1024x683  IMG 5698 1024x683

IMG 5708 1024x683  IMG 5716 1024x683

IMG 5718 1024x683  IMG 5720 1024x683

IMG 5722 1024x683  IMG 5726 1024x683

IMG 5730 1024x683  IMG 5734 1024x683