^ Powrót na górę

 

 

XLV sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
W piątek 26 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Informacja Starosty Sieradzkiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLII do XLV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Przyjęcie protokołu obrad z XLIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Powołanie sekretarza XLV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Wystąpienia przybyłych gości.

8. Interpelacje radnych.

9. Wystąpienia radnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych w Warcie nadanego Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XLI/333/2017 oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Usług Wspólnych w Warcie.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.