^ Powrót na górę

 

 

Nowe auto w ZSS w Warcie

Rozmiar tekstu:

zss warta
Władze Powiatu Sieradzkiego przekazały Zespołowi Szkół Specjalnych w Warcie nowe auto do przewozu uczniów. Jest to mercedes sprinter. Na jego zakup Powiat Sieradzki pozyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Auto zostało przekazane podczas spotkania zorganizowanego w ZSS. Była to impreza integracyjna z programem artystycznym, przygotowanym i wykonanym przez uczniów placówki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele sieradzkiego samorządu powiatowego – starosta Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki, radni z gminy Warta: Tomasz Baliński, Hubert Kamola i Krzysztof Żubrowski oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Krystyna Marcińczak.

Mercedes został wyprodukowany w 2017 roku. Kosztował 319 554 zł, z czego 129 554 zł pochodziło z budżetu Powiatu Sieradzkiego. Pozostała kwota – 190 000 zł – to dotacja z programu wyrównywania różnic między regionami PFRON.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

27  29

30  31