^ Powrót na górę

 

 

Pieniądze na turystykę i sport

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Samorząd Powiatu Sieradzkiego przyznał środki dla stowarzyszeń, przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.

Ogólna suma dotacji wynosi 42 tys. zł, z czego na trzy zadania z zakresu promocji i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa przypadło 6 tys., zaś na współzawodnictwo powiatowe szkół powiatu sieradzkiego (jedno zadanie) – 36 tys. zł. I tak:

– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Sieradzu otrzyma 3 100 zł,

– Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka” – 1000 zł,

– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Warcie – 1900 zł,

– Sieradzki Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu – 36000 zł.

Termin składania ofert w konkursie minął 5 stycznia 2018 r. Wnioski oceniała komisja w składzie: Piotr Świderski, sekretarz Powiatu Sieradzkiego (przewodniczący komisji), Elżbieta Cieślak, kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Katarzyna Grochowicka, inspektor w Referacie Spraw Społecznych starostwa, Marcin Michalak, inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich starostwa. 26 stycznia podział środków został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu.

T.O.