^ Powrót na górę

 

 

Kwalifikacja wojskowa 2018 w powiecie sieradzkim

Rozmiar tekstu:

kwalifikacja
Od 5 marca do 9 kwietnia 2018 r. w Sieradzu działać będzie Powiatowa Komisja Lekarska przeprowadzająca kwalifikację wojskową. Stanie przed nią 722 mężczyzn z powiatu sieradzkiego.

W bieżącym roku kwalifikacji wojskowej podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 1999 roku (rocznik podstawowy),

– mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (roczniki starsze),

– mężczyźni i kobiety, urodzeni w latach 1997-1998, którym podczas wcześniejszych kwalifikacji wojskowych orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,

– kobiety urodzone w latach 1994-1999, które z racji posiadanego wykształcenia lub kierunków odbywanych studiów są niezbędne dla potrzeb rezerw osobowych dla sił zbrojnych RP (kierunki i specjalizacje medyczne, weterynaryjne i psychologiczne),

– osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.

W powiecie sieradzkim tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie 686 mężczyzn rocznika podstawowego i 36 mężczyzn roczników starszych. Łącznie będą to więc 722 osób, z tego 222 z miasta Sieradz, 95 z gminy Błaszki, 72 z gminy Warta, 42 z gminy Złoczew, 47 z gminy Brzeźnio, 44 z gminy Wróblew, 41 z gminy Goszczanów, 37 z gminy Brąszewice, 33 z gminy Burzenin, 68 z gminy Sieradz i 21 z gminy Klonowa.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r., za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Powiatową komisję lekarską powołuje wojewoda (podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

PKL w Sieradzu działać będzie na pl. Wojewódzkim 3, budynek „C”, lokal obok restauracji „Marusia”) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

T.O.