^ Powrót na górę

 

 

Nowości w Kodeksie wyborczym

Rozmiar tekstu:

wybory
Zmiany w Kodeksie wyborczym były tematem spotkania przedstawicieli gmin i powiatów południowej części województwa łódzkiego z dyrektorem sieradzkiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Tadeuszem Brzozowskim i komisarzem wyborczym Barbarą Bojakowską.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Przyjechali na nie urzędnicy odpowiedzialni za przebieg wyborów samorządowych w gminach i powiatach leżących na obszarze właściwości terytorialnej komisarza wyborczego w Sieradzu.

Tadeusz Brzozowski i Barbara Bojakowska omówili zmiany w ordynacji wyborczej, wprowadzone Ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Nowe przepisy weszły w życie 31 stycznia i przyniosły wiele nowości w ordynacji wyborczej do gmin. – By wymienić tylko te najbardziej istotne: obowiązek transmisji internetowej z lokalu wyborczego; dwie komisje obwodowe: jedna do spraw przeprowadzania głosowania w obwodzie i druga do spraw ustalenia wyników głosowania; obserwatorzy społeczni, wyznaczeni przez stowarzyszenia i fundacje; wreszcie wprowadzenie Korpusu Urzędników Wyborczych, powoływanych przez szefa Krajowego Biura Wyborczego – mówi Tadeusz Brzozowski. Wszystkich zmian w Kodeksie wyborczym, wprowadzonych ustawą, jest ponad 70.

Termin tegorocznych wyborów samorządowych nie jest na razie znany. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, Prezes Rady Ministrów wyznaczy datę wyborów na dzień wolny od pracy, przypadający między 17 października a 9 listopada 2018 r. W grę wchodzą więc trzy kolejne niedziele: 21 i 28 października oraz 4 listopada. Kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada 2018 r.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11

12  13