ŚDS w Sieradzu. Wniosek już w ministerstwie

Rozmiar tekstu:

sds
Powiat Sieradzki ma coraz większe szanse na dofinansowanie ze środków z rezerwy budżetu państwa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Powiatowy wniosek jest na liście przedsięwzięć rekomendowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

Nowy ŚDS funkcjonowałby w budynku Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Tysiąclecia 3 w Sieradzu (dawny Młodzieżowy Dom Kultury). Samorząd powiatowy wnioskował o środki na remont skrzydła obiektu oraz na wyposażenie ŚDS.

Złożone wnioski zostały już przeanalizowane przez ŁUW, który odpowiednią listę planowanych przedsięwzięć przesłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ono zdecyduje, które samorządy dostaną pieniądze.

T.O.