^ Powrót na górę

 

 

Remonty w DPS w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

dps1
Rok 2017 w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu minął pod znakiem mniejszych lub większych remontów i inwestycji poprawiających funkcjonalność oraz estetykę obiektu i jego otoczenia.

Największa sprawa to dostosowanie obiektu DPS do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. – Dokonaliśmy tego dzięki 250-tysięcznej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego – mówi Aleksandra Gadomska, dyrektor „Bankowca”.

Dofinansowanie wyniosło dokładnie 251 827 zł. Pieniądze spożytkowano na montaż systemu oddymiania czterech klatek schodowych, wymianę drzwi i szyb na modele o odpowiedniej klasie odporności przeciwpożarowej oraz na wymianę hydrantów wewnętrznych.

Prac remontowych było oczywiście znacznie więcej. Ich pełna lista obejmuje:

– remont schodów głównych,

smołowanie dachu na budynku mieszkalnym wraz z uzupełnieniem tynków na kominach oraz montaż kominów wentylacyjnych,

– gruntowny remont lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4, 5 i 6 oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym,

– wymianę dwóch par drzwi z drewnianych na metalowe w budynkach gospodarczych,

– montaż nowej fontanny ogrodowej,

– montaż osłony drabin dachowych,

– zabudowę wewnętrznych wnęk naświetli dachowych dodatkowym poliwęglanem w celu redukcji strat ciepła,

– wymianę zaworów i głowic termostatycznych oraz wykonanie nowego kryzowania instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich obiektach na terenie DPS,

– remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników na I piętrze wraz zakupem nowego wyposażenia,

– remont pomieszczenia biurowego pracowników socjalnych na parterze,

– wymianę okien na I, II i III piętrze w pokojach mieszkalnych oraz częściowo na rehabilitacji.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22