^ Powrót na górę

 

 

Warsztaty dla strażackich kronikarzy

Rozmiar tekstu:

kroniki osp
Jak redagować kroniki strażackie? Warsztaty na ten temat przeprowadzili w sieradzkim Starostwie Powiatowym Bogdan Siwiński i Małgorzata Judasz z Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego.

Stare kroniki strażaków ochotników nie są tylko suchym zapisem wydarzeń sprzed lat. Pięknie wykaligrafowane teksty, bywa, że ilustrowane ręcznymi rysunkami, stawiają je w rzędzie małych dzieł sztuki – to jeśli chodzi o te najstarsze. W nowszych widać coraz większy udział zdjęć, najpierw czarno-białych, potem kolorowych. Ale nie wszystko da się przekazać obrazem.

Prowadzenie kronik jednostek OSP zazwyczaj powierza się osobom, które mają jakiekolwiek doświadczenie w pisaniu i fotografowaniu. Dobrze, jeśli zajmie się tym ktoś mający zmysł dziennikarski. – Opisując fakty w kronice, nie oceniamy ich i nie selekcjonujemy. Po prostu odnotowujemy wszystko, co się dzieje. Dopiero kolejne pokolenia stwierdzą, czy dane wydarzenie było dla lokalnej społeczności i samych strażaków ważne, czy nie. Druhowie nie zawsze mogą ocenić wagę tego, w czym biorą udział – mówi Małgorzata Judasz.

Najstarsze kroniki strażackie sięgają 1918 roku. Nie brakuje w nich opisów wydarzeń towarzyszących wyzwalaniu kraju spod władz zaborców. Na pożółkłych fotografiach sprzed 100 lat widać strażaków rozbrajających niemieckich żołnierzy. Ale niewiele jest w kraju jednostek, które mogą się poszczycić tak starymi kronikami. Początek zapiskom dają zazwyczaj jubileusze.

Wojewódzki Klub Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego działa od listopada 2015 r. Od tego czasu przeprowadził 19 warsztatów dla 369 osób z czterech województw. Zainteresowani tematem mogą również liczyć na konsultacje indywidualne i grupowe. Kontakt do WKK znajdą na Facebooku: grupa nosi nazwę Kronikarze NGO.

T.O.

1  2

3  5

6  7

8  9

10  11