^ Powrót na górę

 

 

Nabór wniosków do „Aktywnego samorządu”

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w ramach programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski można składać:

dla Modułu I: od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku,

dla Modułu II: od 12 do 30 marca 2018 dla wniosków za rok akademicki 2017/2018 i od 3 września do 10 października 2018 dla wniosków za rok akademicki 2018/2019.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej PCPR w Sieradzu, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W 2018 roku „Aktywny samorząd” będzie realizowany w kilku obszarach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania.

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy o co najmniej III poziomie jakości.

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (o co najmniej III poziomie jakości).

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w siedzibie PCPR w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3, IV piętro, pokój 412 i 413, tel. 43 827 18 07.

T.O.