^ Powrót na górę

 

 

Zjazd sołtysów powiatu sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

soltysi
Ponad 200 osób wzięło udział w II Zjeździe Sołtysów Powiatu Sieradzkiego. Spotkanie – w sali „C” Starostwa Powiatowego – zorganizował sieradzki samorząd powiatowy.

– Gdy mieszkańcy wybierają sołtysa, zawsze głosują na konkretną osobę, nie na partię. Głosują na człowieka, którego dobrze znają i któremu ufają. Nigdy nie wybiorą osoby spoza sołectwa. Jest to więc najbardziej demokratyczna forma wybierania reprezentantów lokalnej społeczności – mówił poseł Paweł Bejda.

Tych reprezentantów przyjechało na zjazd ponad 170. Towarzyszyli im wójtowie, sekretarze, radni i inni przedstawiciele samorządów. – Dotychczas w regionie sieradzkim nie było przedsięwzięcia integrującego sołtysów naszego powiatu. Rok temu postanowiliśmy to zmienić i po raz pierwszy zaprosiliśmy ich do starostwa. Pomysł spotkał się z życzliwym przyjęciem i po raz drugi frekwencja była bardzo dobra. Chcemy rozwijać tę imprezę, by stała się nie tylko okazją do zabawy, ale też forum wymiany informacji i doświadczeń – mówił starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Zjazd był okazją do podziękowań, szczególnie tym najbardziej zasłużonym sołtysom. Indywidualne gratulacje od władz powiatowych przyjął Andrzej Daniłowicz z sołectwa Niedoń w gminie Błaszki. Sołtys ten w ubiegłym roku odznaczony został odznaką honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”. Jest ona przyznawana przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działaczom, którzy w okresie między 1 stycznia 1956 i 4 czerwca 1989 r. łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziły zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Andrzej Daniłowicz otrzymał ją za udział w strajkach w 1976 roku.

Spotkanie zakończył występ artystyczny młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

27  28

29  30

31  32

33  34

35  36

37  38

39  41